వర్గం: ఫ్లీట్‌వుడ్ Mac

పీటర్ గ్రీన్ డెడ్ - ఫ్లీట్‌వుడ్ మాక్ సహ వ్యవస్థాపకుడు 73వ ఏట మరణించారు

పీటర్ గ్రీన్ డెడ్ - ఫ్లీట్‌వుడ్ మాక్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు 73 ఏళ్ళ వయసులో మరణించారు, ప్రియమైన గ్రూప్ ఫ్లీట్‌వుడ్ మాక్ వ్యవస్థాపక సభ్యులలో ఒకరైన పీటర్ గ్రీన్ 73 సంవత్సరాల వయస్సులో మరణించారు. గాయకుడు-పాటల రచయిత మరియు గిటారిస్ట్ శాంతియుతంగా మరణించారు…