వర్గం: క్లాడియా సులేవ్స్కీ

త్వరలో గర్ల్‌ఫ్రెండ్ క్లాడియా సులేవ్‌స్కీకి ప్రపోజ్ చేయబోతున్నట్లు ఫిన్నియాస్ వెల్లడించాడు

త్వరలో గర్ల్‌ఫ్రెండ్ క్లాడియా సులేవ్‌స్కీకి ప్రపోజ్ చేయబోతున్నట్లు ఫిన్నియాస్ వెల్లడించాడు. అంత వేగంగా కాదు... వారి కొత్త పోడ్‌కాస్ట్ ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు మేము క్లాడియా సులేవ్‌స్కీతో ఒక ఇంటిని కొనుగోలు చేసాము మరియు…