వర్గం: బీవిస్ & బట్-హెడ్

కామెడీ సెంట్రల్‌లో 'బీవిస్ & బట్-హెడ్' రీబూట్!

కామెడీ సెంట్రల్‌లో 'బీవిస్ & బట్-హెడ్' రీబూట్! బీవిస్ మరియు బట్-హెడ్ తిరిగి వచ్చారు. సిరీస్ సృష్టికర్త మైక్ జడ్జ్ సౌజన్యంతో కామెడీ సెంట్రల్‌లో రీబూట్‌తో దిగ్గజ యానిమేటెడ్ ద్వయం తిరిగి వస్తుందని నెట్‌వర్క్ ప్రకటించింది…