వర్గం: డేవిడ్ బౌవీ

స్టీఫెన్ కోల్‌బర్ట్‌ను డేవిడ్ బౌవీగా మార్చడంలో కేషా సహాయం చేస్తుంది - చూడండి!

స్టీఫెన్ కోల్‌బర్ట్‌ని డేవిడ్ బౌవీగా మార్చడంలో కేషా సహాయం చేస్తుంది – చూడండి! Kesha David Bowie పుట్టినరోజుని జరుపుకుంటున్నారు. 32 ఏళ్ల గాయని శుక్రవారం (జనవరి 10) స్టీఫెన్ కోల్‌బర్ట్‌తో లేట్ షోతో ఆగిపోయింది, అక్కడ ఆమె కనిపించింది…