క్విజ్: కె-పాప్ పాట రాయండి మరియు మీరు ఏ ఐడల్ పాటల రచయిత అని మేము మీకు చెప్తాము

 క్విజ్: కె-పాప్ పాట రాయండి మరియు మీరు ఏ ఐడల్ పాటల రచయిత అని మేము మీకు చెప్తాము

వివిధ సంగీత అభిరుచులను ఆకర్షించే మరియు చార్ట్‌లలో ఆధిపత్యం చెలాయించే K-పాప్ బాప్‌ని మనమందరం ఇష్టపడతాము. ఈ హిట్ పాటల్లో చాలా వరకు చాలా ప్రతిభావంతులైన విగ్రహాలు తమ స్వంత సంగీతాన్ని రాసుకునే వారి శ్రమ ఫలాలు, అది సోలో, సహకార పని లేదా వారి సమూహాల కోసం.

ఇప్పుడు, K-పాప్ పాటను వ్రాయడం మీ ఆలోచనల్లోకి వచ్చిందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. ఇది పూర్తి ఉత్పత్తి కానప్పటికీ, ఈ క్విజ్ మీ స్వంత పాటను వ్రాయడానికి సరళీకృత ప్రక్రియ ద్వారా మేము మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందున మీరు అలాంటి అనుభవాన్ని పొందేలా చేస్తుంది. మా క్విజ్ తీసుకోండి మరియు మీరు ఏ విగ్రహం పాటల రచయిత అని మాకు తెలియజేయండి!మీరు ఏ విగ్రహం పాటల రచయితను ఎక్కువగా గుర్తించారు? దిగువ వ్యాఖ్యలలో మాకు తెలియజేయండి!

ఎస్మీ ఎల్. ఒక మొరాకో ఉల్లాసమైన స్వాప్నికుడు, రచయిత మరియు హల్యు ఔత్సాహికుడు.