వర్గం: ఇకే బరిన్హోల్ట్జ్

మిండీ కాలింగ్ ఇకే బరిన్‌హోల్ట్జ్‌తో ఆహారాన్ని వ్యాపారం చేసింది కాబట్టి ఆమె కుకీలను కాల్చగలదు

మిండీ కలింగ్ ఇకే బరిన్‌హోల్ట్జ్‌తో ఆహారాన్ని వ్యాపారం చేసింది కాబట్టి ఆమె కుకీలను కాల్చగలదు, మనలో చాలా మందిలాగే మిండీ కాలింగ్ కూడా దిగ్బంధం సమయంలో బేకింగ్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, ఒక నిర్దిష్ట రకం చాక్లెట్ చిప్ కుకీని బేకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆమె ఒక…