వర్గం: గ్రీజు

'గ్రీజ్' ప్రీక్వెల్ మూవీ ముందుకు సాగుతోంది, డైరెక్టర్‌ని తీసుకున్నారు!

‘గ్రీజు’ ప్రీక్వెల్ సినిమా ముందడుగు వేస్తోంది, డైరెక్టర్ నియామకం! సమ్మర్ లోవిన్', గ్రీజ్ చిత్రానికి ప్రీక్వెల్, పారామౌంట్ పిక్చర్స్‌లో పనిలో ఉంది మరియు ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తుగడలను వేస్తోంది! బ్రెట్ హేలీ ఇప్పుడే నియమించబడ్డాడు…