చూడండి: 'టచ్ యువర్ హార్ట్' OST కోసం DAY6 యొక్క జే అండ్ వోన్‌పిల్ రాసిన 'గుడ్ నైట్' పాటలను జియోంగ్ సెవూన్ పాడారు

 చూడండి: 'టచ్ యువర్ హార్ట్' OST కోసం DAY6 యొక్క జే అండ్ వోన్‌పిల్ రాసిన 'గుడ్ నైట్' పాటలను జియోంగ్ సెవూన్ పాడారు

జియోంగ్ సెవూన్ మరో OSTలో పాల్గొన్నారు!

మార్చి 7న సాయంత్రం 6 గంటలకు. KST, అతని కొత్త ట్రాక్ 'గుడ్ నైట్' tvN యొక్క సౌండ్‌ట్రాక్ కోసం విడుదల చేయబడింది ' మీ హృదయాన్ని తాకండి .'

DAY6 యొక్క జే మరియు వోన్పిల్ సాహిత్యం రాశారు మరియు వారు నిర్మాతలు మేజర్‌కోడ్ మరియు మూన్ సాంగ్ సన్‌లతో కలిసి పాటను కంపోజ్ చేశారు. 'గుడ్ నైట్' నాటకీయ స్ట్రింగ్ సౌండ్‌లతో అకౌస్టిక్ మోడ్రన్ రాక్ సౌండ్‌లను మెష్ చేస్తుంది మరియు లిరిక్స్  జంట మధ్య అనుభూతి చెందగల సహజ భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరుస్తుంది.దిగువ మ్యూజిక్ వీడియోని చూడండి!

'టచ్ యువర్ హార్ట్' యొక్క అత్యంత ఇటీవలి ఎపిసోడ్‌ని చూడండి:

ఇప్పుడు చూడు