ఆస్కార్ ఐజాక్ మళ్లీ ఎప్పటికైనా పో డామెరాన్‌ను ఆడతాడా?

 ఆస్కార్ ఐజాక్ మళ్లీ ఎప్పటికైనా పో డామెరాన్‌ను ఆడతాడా?
  • దేనిని ఆస్కార్ ఐజాక్ ఆడటం గురించి చెప్పండి స్టార్ వార్స్ పో డామెరాన్ పాత్ర మళ్లీ?- TMZ
  • ఈ స్టార్ తన మొదటి పాత్రకు ముందు 200 ఆడిషన్లకు వెళ్ళింది. – జస్ట్ జారెడ్ జూనియర్
  • మేము ఆస్కార్‌ల కోసం వేచి ఉండలేము మరియు ఈ స్టార్ ప్రదర్శనను చూడటానికి! – లైనే గాసిప్
  • గేల్ కింగ్ దీనిపై మండిపడుతున్నారు. – డిలిస్ట్ చేయబడింది
  • వెనెస్సా లాచీ ఇలా చేసినందుకు ద్వేషించేవారిపై ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. – టూఫాబ్
  • ఎలా అవుతుంది పీట్ బుట్టిగీగ్ దీనిపై స్పందిస్తారా? – టౌలెరోడ్
  • ఈ యూట్యూబర్ తన మానసిక ఆరోగ్యం గురించి నిక్కచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాడు. – జస్ట్ జారెడ్ జూనియర్