వర్గం: అల్ రోకర్

బెర్నీ సాండర్స్ & డోపెల్‌గాంజర్ లారీ డేవిడ్ ఉల్లాసంగా 'ఈనాడు'లో కలుసుకున్నారు (వీడియో)

Bernie Sanders & Doppelganger Larry David Hilariously Meet on ‘Today’ (వీడియో) బెర్నీ సాండర్స్ మరియు లారీ డేవిడ్ ఒకే గదిలో ఉన్నారు! సాటర్డే నైట్ లైవ్‌లో తరచుగా బెర్నీ పాత్రను పోషించే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆశాజనక మరియు కర్బ్ యువర్ ఉత్సాహం నటుడు,...