వర్గం: ఆడమ్ స్కాట్

'పార్క్స్ & రిక్రియేషన్' తారాగణం సాంఘిక దూర యుగంలో స్క్రిప్ట్‌తో కూడిన స్పెషల్ టేకింగ్ ప్లేస్ కోసం మళ్లీ కలుస్తోంది

'పార్క్స్ & రిక్రియేషన్' నటీనటులు సామాజిక దూరపు యుగంలో స్క్రిప్ట్ చేసిన స్పెషల్ టేకింగ్ ప్లేస్ కోసం తిరిగి కలుస్తున్నారు. ప్రియమైన NBC సిరీస్ పార్క్స్ అండ్ రిక్రియేషన్ స్క్రిప్టెడ్ స్పెషల్ కోసం మళ్లీ కలుస్తుంది, ఇది కొనసాగుతున్న ఆరోగ్య సంక్షోభం మధ్య ఫుడ్ బ్యాంక్‌ల కోసం డబ్బును సేకరిస్తుంది.…