వర్గం: రోసముండ్ పైక్

రోసముండ్ పైక్ తన మొదటి రెడ్ కార్పెట్ ఆఫ్ ది ఇయర్!

రోసముండ్ పైక్ తన మొదటి రెడ్ కార్పెట్ ఆఫ్ ది ఇయర్! ఫ్రాన్స్‌లోని ప్యారిస్‌లోని UGC డాంటన్‌లో సోమవారం (ఫిబ్రవరి 24) ఆమె రేడియో యాక్టివ్ సినిమా ప్రీమియర్‌లో రోసముండ్ పైక్ రెడ్ కార్పెట్ మీద నడిచింది. ఆస్కార్ నామినేటెడ్ నటి…