మోస్చినో స్ప్రింగ్/సమ్మర్ 2020 ప్రచారంలో జిగి హడిద్, బెల్లా హడిద్ & కైయా గెర్బెర్ స్టార్ - చిత్రాలను చూడండి!

 మోస్చినో స్ప్రింగ్/సమ్మర్ 2020 ప్రచారంలో జిగి హడిద్, బెల్లా హడిద్ & కైయా గెర్బెర్ స్టార్ - చిత్రాలను చూడండి!

జిగి హడిద్ , బెల్లా హడిద్ మరియు కైయా గెర్బెర్ ఊగిపోతున్నారు.

ముగ్గురు తారలు అందరూ ఇందులో భాగమే మోస్చినో వసంత/వేసవి 2020 ప్రచారం బుధవారం (జనవరి 22)న వెల్లడైంది.

ఫోటోలు: యొక్క తాజా చిత్రాలను చూడండి కైయా గెర్బెర్సృజనాత్మక దర్శకుడు జెరెమీ స్కాట్ మరియు ఫోటోగ్రాఫర్ స్టీవెన్ మీసెల్ 'మోస్చినోరమా' అనే రాక్ బ్యాండ్ ఆడిన VK హోస్ట్‌తో పాటు మొత్తం మహిళా రాక్ బ్యాండ్‌ని తీసుకురావడానికి కలిసి రండి టైరా బ్యాంకులు .

బ్యాండ్ కూడా ఉన్నాయి ఇమాన్ హమ్మమ్ మరియు అదుత్ అకేచ్ , మరియు స్టైల్ చేయబడింది డడ్జీలే ద్వారా కార్లిన్ సెర్ఫ్ . ప్రచారం 'ఇట్స్ ఎ కూల్ వరల్డ్' ద్వారా సెట్ చేయబడింది కర్లా డివిటో .

ఇంకా చదవండి: బెల్లా హడిద్ సోదరి గిగి హడిద్‌తో మోస్చినో యొక్క 'మోస్చినోరమా' వీడియోలో రాక్ అవుట్ చేసాడు