కొరియన్ సైనికులు గొప్ప సైనిక జీవిత సలహాదారులను చేస్తారని వారు భావించే ప్రముఖులకు ఓటు వేశారు

 కొరియన్ సైనికులు గొప్ప సైనిక జీవిత సలహాదారులను చేస్తారని వారు భావించే ప్రముఖులకు ఓటు వేశారు

కొరియన్ సైనికులు ఉత్తమ సైనిక జీవిత సలహాదారులుగా మారతారని భావిస్తున్న నక్షత్రాలను కొత్త సర్వే వెల్లడించింది!

నవంబర్ 25న, కొరియా యొక్క డిఫెన్స్ మీడియా ఏజెన్సీ వారు అక్టోబర్ 22 నుండి నవంబర్ 12 వరకు నిర్వహించిన పోల్ ఫలితాలను ప్రచురించారు. ఈ సర్వే 430 మంది సైనికులను 'ప్రొఫెషనల్ మిలిటరీ లైఫ్ కౌన్సెలర్ ఉద్యోగానికి బాగా సరిపోతుందని' అనిపించే సెలబ్రిటీని ఎంచుకోమని కోరింది. ఒక మంచి శ్రోతలాగా చిన్నచిన్న ఆందోళనలను కూడా వింటాడు.

IU మొత్తం ఓట్లలో 14.4 శాతం పోల్‌లో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆమెకు ఓటు వేసిన సైనికుల్లో ఒకరు ఇలా వ్యాఖ్యానించారు, “చాలా మంది సైనికులు ఆమె సున్నితమైన స్వరంలో స్వస్థత కోసం IU పాటలను వినే అనుభవం కలిగి ఉండవచ్చు. ఆమె కూడా తేలికగా మరియు స్నేహశీలియైనదిగా కనిపిస్తుంది, కాబట్టి ఆమె సన్నిహిత సెలబ్రిటీకి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.యూ జే సుక్ మొత్తం ఓట్లలో 11.1 శాతం ఓట్లతో రెండో స్థానంలో ఉండగా, రెడ్ వెల్వెట్‌కు చెందిన ఐరీన్ 9.3 శాతం ఓట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. నటి పార్క్ బో యంగ్ నాల్గవ ర్యాంక్ (7.4 శాతం ఓట్లతో), తర్వాత PSY (6.3 శాతం) మరియు లీ సీయుంగ్ గి (5.8 శాతం).

మీరు సలహా కోసం ఏ నక్షత్రాలను ఆశ్రయించాలనుకుంటున్నారు? మీ ఆలోచనలను క్రింద వదిలివేయండి!

మూలం ( 1 )