కిమ్ యో జంగ్ రాబోయే చిత్రం కోసం పాత్రను పరిశీలిస్తున్నారు

 కిమ్ యో జంగ్ రాబోయే చిత్రం కోసం పాత్రను పరిశీలిస్తున్నారు

కిమ్ యో జంగ్ 'ది ఎయిత్ నైట్' (అక్షర శీర్షిక) చిత్రంలో నటించాలని ఆలోచిస్తోంది!

ఫిబ్రవరి 18న ఈ సినిమాలో నటి నటిస్తుందని సమాచారం. నివేదికలకు ప్రతిస్పందనగా, ఆమె ఏజెన్సీ సిడుస్‌హెచ్‌క్యూ స్పష్టం చేసింది, “‘ది ఎయిత్ నైట్’ చిత్రంలో నటించడానికి ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత, కిమ్ యో జంగ్ స్క్రిప్ట్‌ను సమీక్షిస్తున్నారు.” ఏజెన్సీ జోడించబడింది, “ఆమె పాత్రను పోషిస్తుందని ఇంకా ధృవీకరించబడలేదు. ఆమెకు ఆఫర్ చేయబడిన బహుళ ప్రాజెక్ట్‌లలో ఇది ఒకటి.

కిమ్ యో జంగ్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను చేపడితే, ఆమెతో కలిసి నటిస్తుంది లీ సంగ్ మిన్ , ఎవరు ప్రాజెక్ట్‌ను చేపట్టాలని నిర్ధారించారు.'ది ఎయిత్ నైట్' అనేది గతంలో భూతవైద్యునిగా ఉండి, కష్టమైన బాధతో జీవిస్తున్న వ్యక్తి గురించి. ఏమైనప్పటికీ, మూసివేయబడిన చెడు విడువబడుతుంది మరియు అతను ఇప్పుడు చెడును ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. కిమ్ యో జంగ్‌కు పరిస్థితికి ముఖ్యమైన కీని కలిగి ఉన్న మానసిక వ్యక్తి పాత్రను ఆఫర్ చేశారు.

ఇటీవల, కిమ్ యో జంగ్ '' చిత్రీకరణను పూర్తి చేసారు. ప్రస్తుతానికి ప్యాషన్‌తో శుభ్రం చేయండి .' క్రింద వికీలో డ్రామా చూడండి!

ఇప్పుడు చూడు

మూలం ( 1 )