కిమ్ జోంగ్ మిన్ మరియు హ్వాంగ్ మి నా నిజ జీవితంలో బహిరంగంగా డేటింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు

 కిమ్ జోంగ్ మిన్ మరియు హ్వాంగ్ మి నా నిజ జీవితంలో బహిరంగంగా డేటింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు

కిమ్ జోంగ్ మిన్ మరియు హ్వాంగ్ మి నా వద్ద ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పుకోవడానికి మధురమైన మాటలు తప్ప మరేమీ లేవు.

ఈ జంట జనవరి 2019 @star1 మ్యాగజైన్‌కు సంబంధించిన వారి మొదటి పిక్టోరియల్‌లో పాల్గొన్నారు

కిమ్ జోంగ్ మిన్ మరియు హ్వాంగ్ మి నా TV చోసున్ యొక్క రియాలిటీ షో 'టేస్ట్ ఆఫ్ డేటింగ్' (అక్షర శీర్షిక)లో కలుసుకున్నారు, అక్కడ వారు స్క్రీన్‌పై 100 రోజుల పాటు డేటింగ్ చేశారు. ఈ 'డేటింగ్ కాంట్రాక్ట్' ముగిసిన తర్వాత, వారిద్దరూ అంగీకరించారు నిజ జీవితంలో ఒక సంవత్సరం పాటు పబ్లిక్‌గా డేటింగ్.

ఈ జంట మాట్లాడుతూ, “ఇది మా మొదటి చిత్ర షూటింగ్, కాబట్టి ఇది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని మేము అనుకున్నాము. కానీ కలిసి పోజులిచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మేం అనుకున్నదానికంటే తక్కువ ఇబ్బందిగా అనిపించింది.”

ఒకరి మొదటి అభిప్రాయాల గురించి మరొకరు అడిగినప్పుడు, హ్వాంగ్ మి నా ఇలా బదులిచ్చారు, “కిమ్ జోంగ్ మిన్ చాలా మ్యాన్లీ మరియు తెలివైనవాడు. నేను అతనితో మాట్లాడేటప్పుడు, అతను ఎంత తెలివైనవాడు మరియు తెలివిగలవాడో నేను ఆలోచిస్తాను. తన స్నేహితురాలిని మొదటిసారి కలుసుకున్నప్పుడు, కిమ్ జోంగ్ మిన్ ఇలా అన్నాడు, 'ఆమె చాలా అందంగా ఉంది, నేను మొదటి చూపులోనే ప్రేమలో పడ్డాను.'

హ్వాంగ్ మి నా మరియు కిమ్ జోంగ్ మిన్ మధ్య 14 ఏళ్ల వయస్సు అంతరం ఉంది, కానీ వారు తరాల అంతరం అనుభూతి చెందలేదని చెప్పారు. కిమ్ జోంగ్ మిన్ నవ్వుతూ, “నా రూపానికి పాతది మాత్రమే. నా మానసిక వయస్సు చాలా తక్కువ. హ్వాంగ్ మి నా చాలా పరిణతి చెందినది, కాబట్టి ఆమె బాగా సరిపోతుంది నా మానసిక వయస్సు వరకు.'

మొదటిసారిగా వారు ఒకరి పట్ల మరొకరు భావాలను ఏర్పరచుకున్నప్పుడు, హ్వాంగ్ మి నా ఇలా సమాధానమిచ్చారు, “నేను వాతావరణ సూచన చేసినప్పుడు కిమ్ జోంగ్ మిన్ చాలా పర్యవేక్షిస్తాడు. తన బిజీ షెడ్యూల్‌లో కూడా అతను నన్ను ఎలా చూసుకుంటున్నాడో చూసి నేను అతనిపై పడ్డాను.

మూలం ( 1 )