వర్గం: కైరా నైట్లీ

కైరా నైట్లీ మరో పీరియడ్ డ్రామా!

కైరా నైట్లీ మరో పీరియడ్ డ్రామా! కైరా నైట్లీ తన తదుపరి పీరియడ్ డ్రామాను కనుగొంది - Apple TV+ కోసం సారా పెర్రీ యొక్క నవల ది ఎసెక్స్ సర్పెంట్. 35 ఏళ్ల నటి తన పనికి ప్రసిద్ధి చెందింది…