జాకబ్ ఎలోర్డి 'ది కిస్సింగ్ బూత్ 2' చిత్రీకరణ సమయంలో తాను 'దయనీయంగా' ఉన్నానని ప్రజలకు ప్రతిస్పందించాడు

 జాకబ్ ఎలోర్డి తాను అని చెప్పుకునే వ్యక్తులకు ప్రతిస్పందించాడు'Miserable' While Filming 'The Kissing Booth 2'

అని అభిమానులు చాలా కాలంగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు జాకబ్ ఎలార్డ్ యొక్క సెట్లో 'దయనీయంగా' ఉంది కిస్సింగ్ బూత్ 2 ( మరియు 3 ) మరియు ఇప్పుడు అతను పుకార్లపై స్పందించాడు.

తరవాత కబుర్లు మొదలయ్యాయి సీక్వెల్‌కి సంబంధించిన టీజర్‌ వీడియోను నెట్‌ఫ్లిక్స్ విడుదల చేసింది తిరిగి అక్టోబర్ 2019లో మరియు అభిమానులు అతను క్లిప్‌పై ఆసక్తి చూపలేదని భావించారు.

ఇప్పుడు, జాకబ్ సినిమా తీయకూడదని భావించిన వ్యక్తులకు సమాధానంగా మాట్లాడుతున్నాడు.

'కాదు కాదు. నాకు విశ్రాంతి దయనీయమైన ముఖం ఉంది! ” అతను చెప్పాడు యాక్సెస్ . 'నీకు తెలుసు అది ఏంటో? ఎందుకంటే నేను సాధారణంగా చాలా హాస్యాస్పదమైన దాని గురించి చాలా ఆలోచిస్తున్నాను. నేను కూడా అనుకుంటున్నాను, [నా పాత్ర] నోహ్ ఒక మూడీ డ్యూడ్, మీకు తెలుసా? అతను మూడీ వ్యక్తి. అతను చుట్టూ పరిగెత్తడం లేదు [సూపర్ హ్యాపీ]. నేను దయనీయంగా లేను, నేను అలసిపోయాను కానీ దయనీయంగా లేను. నాకు పేలుడు వచ్చింది.'

'చల్లగా ఉంది. నేను నేరుగా నుండి వచ్చాను - అక్షరాలా, నేను పూర్తి చేసాను ఆనందాతిరేకం ఆపై విమానం ఎక్కి ఆఫ్రికా వెళ్లాడు [సినిమా చేయడానికి కిస్సింగ్ బూత్ 2 ]. తద్వారా మానసికంగా నాటకీయంగా మార్పు వచ్చింది. కానీ తిరిగి వెళ్ళడంలో మంచి ప్రశాంతత ఉంది [ కిస్సింగ్ బూత్ ] మరియు నేను ఎలా చేయాలో తెలుసు మరియు ఏమి ఆశించాలో తెలుసు మరియు చుట్టూ స్నేహితులను కలిగి ఉన్నాను, మీకు తెలుసా?' జాకబ్ జోడించారు. “నేను షూటింగ్ మొత్తం చాలా అయిపోయాను ఎందుకంటే నేను ఎనిమిది నెలల చిత్రీకరణ నుండి బయటికి వచ్చాను, అయితే ఆఫ్రికాకు ఎన్ని గంటలు వెళ్లాను - నేను నిజంగా మేల్కొనలేదు. నేను ఇప్పుడే దాన్ని అధిగమించాను.

జాకబ్ అయితే ఇది చెప్పాలని ఉంది తన వయసులో ఉన్నత పాఠశాల పాత్రలు పోషించడం గురించి…