హులు 'వేశ్యలు' & 'ప్రతీకారం' రద్దు

 హులు రద్దు చేస్తుంది'Harlots' & 'Reprisal'

వేశ్యలు మరియు ప్రతీకారం రెండూ ముగింపు దశకు వస్తున్నాయి.

ఆ రెండు హులు డ్రామా సిరీస్ రెండూ రద్దు చేయబడ్డాయి, THR బుధవారం (జూన్ 10) ధృవీకరించబడింది.

వేశ్యలు , ఇది మూడు సీజన్లలో ప్రసారం చేయబడింది, ఇందులో నటించారు సమంతా మోర్టన్ , లెస్లీ మాన్విల్లే మరియు జెస్సికా బ్రౌన్ ఫైండ్లే మరియు 18వ శతాబ్దపు జార్జియన్ లండన్ నేపథ్యానికి వ్యతిరేకంగా రూపొందించబడిన నిజమైన మహిళల కథల ఆధారంగా రూపొందించబడింది మరియు వెల్స్ కుటుంబాన్ని వారు వ్యభిచార గృహాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు అనుసరించారు.

ప్రతీకారం కనికరంలేని స్త్రీ మరణం తరువాత జరిగిన ప్రతీకార కథ ( అబిగైల్ స్పెన్సర్ ) ఎవరు, చనిపోయిన తర్వాత వదిలిపెట్టిన తర్వాత, గేర్‌హెడ్‌ల బాంబ్స్టిక్ గ్యాంగ్‌పై ప్రతీకార ప్రచారానికి నాయకత్వం వహిస్తారు.

ఈ షోలన్నీ కూడా కేవలం ఒక సీజన్ తర్వాత రద్దు చేయబడ్డాయి…