హైలైట్ సభ్యులు నమోదుకు ముందు చివరి కచేరీలో ప్రస్తుతానికి వీడ్కోలు చెప్పారు

 హైలైట్ సభ్యులు నమోదుకు ముందు చివరి కచేరీలో ప్రస్తుతానికి వీడ్కోలు చెప్పారు

సభ్యులందరూ నమోదుకు సిద్ధమవుతున్నందున, నవంబర్ 25న హైలైట్ వారి సంవత్సరాంతపు కచేరీ 'ఔట్రో'ని ముగించి, అభిమానులకు ప్రస్తుతానికి వీడ్కోలు చెప్పింది.

కచేరీ ముగింపులో, యోంగ్ జున్హ్యూంగ్ ఇలా అన్నాడు, “మేము నలుగురు సభ్యులతో కచేరీ చేయబోతున్నామని మాకు తెలియదు. మేము ఈ మార్గంలో కొన్ని కష్ట సమయాలను ఎదుర్కొన్నాము, కానీ ఈ క్షణంలో, ఏదీ గుర్తుకు రానందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. తిరిగి వచ్చాక మళ్లీ కలుద్దాం.'

లీ గిక్వాంగ్ ఐదుగురు సభ్యులతో కాకుండా నలుగురితో ప్రదర్శన ఇచ్చినందుకు క్షమాపణలు చెప్పాడు, అయితే యాంగ్ యోసోబ్ ఇలా అన్నాడు, “నేను దాని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. మేము తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఎంత చల్లగా ఉంటాము. నా చివరి వ్యాఖ్యల కోసం, నేను సభ్యులకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు చాలా కష్టపడి పని చేసారు మరియు నేను చాలా కృతజ్ఞుడను. మీరు హైలైట్ అయినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను.'

కొడుకు డాంగ్‌వూన్ ఇలా అన్నాడు, “నేను కచేరీలలో ఏమి చెప్పబోతున్నానో దానిని నేను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధం చేసుకుంటాను, కానీ దాని గురించి నేను ఎంత గట్టిగా ఆలోచించినా, మా చివరి పదాలను సిద్ధం చేయడానికి మార్గం లేదు. మా జీవితాలను అద్భుతమైన క్షణాలతో నింపినందుకు ధన్యవాదాలు. ”

హైలైట్ యొక్క యూన్ డూజూన్ చేర్చుకున్నారు ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఆగస్టులో, మరియు యాంగ్ యోసోబ్ తన తప్పనిసరి సేవను ప్రారంభించనున్నారు బలవంతపు పోలీసు జనవరి 24న. మిగిలిన సభ్యులు కూడా ఉన్నారు చేర్చుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు , మరియు అప్పటి వరకు, వారు వ్యక్తిగత కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తారు.

మూలం ( 1 )