హా జంగ్ వూ కొత్త చిత్రంలో నటించేందుకు చర్చలు జరుపుతున్నారు

 హా జంగ్ వూ కొత్త చిత్రంలో నటించేందుకు చర్చలు జరుపుతున్నారు

హా జంగ్ వూ కిమ్ సంగ్ హూన్ దర్శకత్వంలో కొత్త సినిమా కోసం చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

డిసెంబర్ 2 న, నటుడి ఏజెన్సీ ఇలా వెల్లడించింది, 'అతను దర్శకుడు కిమ్ సంగ్ హూన్ యొక్క కొత్త చిత్రం 'కిడ్నాపింగ్' (అక్షరాలా టైటిల్) గురించి సానుకూలంగా పరిశీలిస్తున్నాడు.'

ప్రకటన కొనసాగుతుంది, “ఇది 2020లో జరుగుతున్న ప్రాజెక్ట్, కాబట్టి ఏమీ నిర్ణయించబడలేదు. అంతకు ముందు అతనికి సినిమా చేయడానికి ఇతర ప్రాజెక్ట్‌లు కూడా ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇది ఇంకా ధృవీకరించబడలేదు.హా జంగ్ వూ మరియు దర్శకుడు కిమ్ సంగ్ హూన్ కలిసి 2016 చిత్రం 'టన్నెల్'లో పనిచేశారు. కొత్త చిత్రం 'కిడ్నాపింగ్' 1986లో బీరూట్, లెబనాన్‌లో ఒక దౌత్యవేత్త అపహరణ ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఈ దృశ్యం ఇంకా పూర్తి కాలేదు, అయితే ఇది 2019 చివరిలో చిత్రీకరణను ప్రారంభించి 2020లో విడుదల చేయడానికి షెడ్యూల్ చేయబడింది.

ఇంతలో, హా జంగ్ వూ 'టేక్ పాయింట్' చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు, ఇది డిసెంబర్ 26న విడుదల కానుంది. అతను వచ్చే ఏడాది 'మౌంట్ బేక్డు' మరియు 'బోస్టన్ 1947' చిత్రీకరణను ప్రారంభించబోతున్నాడు.

మూలం ( 1 )