వర్గం: డోనాటెల్లా వెర్సాస్

వెర్సాస్ యొక్క మిలన్ షో దాని మొదటి లింగ ద్రవ సేకరణను ప్రదర్శించింది

వెర్సాస్ యొక్క మిలన్ షో దాని మొదటి జెండర్ ఫ్లూయిడ్ కలెక్షన్‌ను ఫీచర్ చేసింది, మిలన్ ఫ్యాషన్ వీక్ సందర్భంగా జరిగిన తాజా వెర్సేస్ ఫ్యాషన్ షో, బ్రాండ్ యొక్క మొదటి మిశ్రమ-లింగ సేకరణను కలిగి ఉంది! రన్‌వేపై 91 లుక్స్ ఉన్నాయి…