వర్గం: డెబ్రా వింగర్

'కాజిలియనీర్' ట్రైలర్‌లో ఇవాన్ రాచెల్ వుడ్ మోసాలు & స్కామ్‌లు ఆమె జీవిత మార్గంలో - చూడండి!

'కాజిలియనీర్' ట్రైలర్‌లో ఇవాన్ రాచెల్ వుడ్ స్విండిల్స్ & స్కామ్‌లు ఆమె జీవితాన్ని గడిపారు - చూడండి! గినా రోడ్రిగ్జ్ వారి కొత్త చిత్రం కాజిలియనీర్ నుండి ఈ స్టిల్‌లో ఇవాన్ రాచెల్ వుడ్ కిరాణా షాపింగ్‌ని తీసుకుంది. రాబోయే చిత్రంలో, కాన్-ఆర్టిస్ట్స్ థెరిసా (డెబ్రా వింగర్)…