చూడండి: యో సీయుంగ్ హో పగ తీర్చుకోవడం కోసం స్కూల్‌కి తిరిగి వచ్చాడు “మై స్ట్రేంజ్ హీరో” టీజర్

 చూడండి: యో సీయుంగ్ హో పగ తీర్చుకోవడం కోసం స్కూల్‌కి తిరిగి వచ్చాడు “మై స్ట్రేంజ్ హీరో” టీజర్

SBS కొత్త డ్రామా ' నా వింత హీరో ” అంటూ మరో ట్రైలర్ పడిపోయింది!

'మై స్ట్రేంజ్ హీరో' అనేది కాంగ్ బోక్ సూ అనే వ్యక్తి గురించి ( యూ సీయుంగో ), అతను ఒక తప్పుడు మరియు భయంకరమైన ఆరోపణ కారణంగా విద్యార్థిగా బహిష్కరించబడిన తర్వాత ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి తన పాత పాఠశాలకు తిరిగి వస్తాడు. అయినప్పటికీ, అతను ఆ సమయం నుండి తన మొదటి ప్రేమ సన్ సూ జంగ్‌తో మళ్లీ చిక్కుల్లో పడ్డాడు ( జో బో ఆహ్ )

క్లిప్‌లో, కాంగ్ బోక్ సూ తోటి మగ విద్యార్థితో పైకప్పుపై కనిపించాడు. మగ విద్యార్థి పైకప్పు అంచు నుండి పడిపోతుండగా, అతను 'కాంగ్ బోక్ సూ, నన్ను రక్షించు!' అని అరుస్తాడు. కాంగ్ బోక్ సూను విద్యార్థులు మరియు పోలీసులు చుట్టుముట్టిన దృశ్యం ఒకదానికి మారుతుంది. అతను నిర్విరామంగా అరిచాడు, “ఇది నిజంగా నేను కాదు. నేను అతనిని ఎందుకు నెట్టివేస్తాను?!'కాంగ్ బోక్ సూ కన్నీళ్లతో ఇలా అడిగాడు, “అది నేను కాదని మీకు తెలుసు. ఎందుకు అబద్ధం చెప్పావు?!' సన్ సూ జంగ్ క్లాస్‌లో కూర్చున్న క్లిప్‌లు ఫ్లాష్ బై.

తరువాత, కాంగ్ బోక్ సూ తన పాఠశాలకు తిరిగి వస్తాడు, 'ఇది చాలా కాలం అయ్యింది. తొమ్మిదేళ్లు అయిందా? నేను తిరిగి వచ్చినందుకు మీరందరూ పశ్చాత్తాప పడుతున్నారు.”

'మై స్ట్రేంజ్ హీరో' డిసెంబర్ 10న ప్రీమియర్లు మరియు Vikiలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దిగువ ట్రైలర్‌ను చూడండి!