చూడండి: “కేస్ 143” కమ్‌బ్యాక్ MVలో ప్రేమ రహస్యాన్ని ఛేదించిన పిల్లలు ఛేదించారు.

 చూడండి: “కేస్ 143” కమ్‌బ్యాక్ MVలో ప్రేమ రహస్యాన్ని ఛేదించిన పిల్లలు ఛేదించారు.

దారితప్పిన పిల్లలు 'ఎక్కువగా ఎదురుచూస్తున్న పునరాగమనం ఇక్కడ ఉంది!

అక్టోబర్ 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 1గం. KST, గ్రూప్ టైటిల్ ట్రాక్ కోసం మ్యూజిక్ వీడియోతో పాటు వారి కొత్త మినీ ఆల్బమ్ “MAXIDENT”ని వదిలివేసింది.

'CASE 143' అనేది స్ట్రే కిడ్స్ యొక్క మొదటి టైటిల్ ట్రాక్, ఇది ప్రేమ థీమ్‌ను కలిగి ఉంది మరియు ప్రేమ యొక్క సంక్లిష్ట భావోద్వేగాలను 'కేస్'తో పోల్చింది. బ్యాంగ్ చాన్, చాంగ్‌బిన్ మరియు హాన్ సభ్యులుగా రూపొందించబడిన సమూహం యొక్క నిర్మాత బృందం 3RACHA, సాహిత్యాన్ని వ్రాసింది మరియు పాట యొక్క కూర్పులో పాల్గొంది.క్రింది మ్యూజిక్ వీడియోని చూడండి: