'ఆఫ్టర్ స్కూల్ క్లబ్'లో MC స్థానాన్ని విడిచిపెట్టడానికి దారితప్పిన పిల్లల సీయుంగ్మిన్

 'ఆఫ్టర్ స్కూల్ క్లబ్'లో MC స్థానాన్ని విడిచిపెట్టడానికి దారితప్పిన పిల్లల సీయుంగ్మిన్

స్ట్రే కిడ్స్ సభ్యుడు సీయుంగ్మిన్ బయలుదేరుతారు ' స్కూల్ క్లబ్ తర్వాత .'

డిసెంబరు 13న, అరిరంగ్ ప్రోగ్రామ్ MCగా సెయుంగ్మిన్ చివరి ఎపిసోడ్ డిసెంబర్ 25న ఉంటుందని ప్రకటించింది. అతను తన బిజీ షెడ్యూల్‌ల కారణంగా షో నుండి నిష్క్రమిస్తున్నాడు.

సెయుంగ్మిన్ మొదట చేరారు జూలైలో MCగా 'ఆఫ్టర్ స్కూల్ క్లబ్' మరియు హాన్ హీ జున్ మరియు 15&స్ పార్క్ జిమిన్‌తో కలిసి హోస్ట్ చేయబడింది.'ఆఫ్టర్ స్కూల్ క్లబ్' యొక్క సెయుంగ్మిన్ యొక్క అత్యంత ఇటీవలి ఎపిసోడ్ చూడండి:

ఇప్పుడు చూడు

ఇటీవల విచ్చలవిడి పిల్లలు గెలిచాడు 2018 Mnet మ్యూజిక్ అవార్డ్స్ (2018 MAMA)లో బెస్ట్ న్యూ మేల్ ఆర్టిస్ట్ జపాన్‌లోని 2018 MAMA అభిమానుల ఎంపిక నుండి వారి ప్రదర్శనలను చూడండి ఇక్కడ !