వర్గం: అమల్ అలాముద్దీన్ క్లూనీ

జార్జ్ & అమల్ క్లూనీ తన జన్మస్థలమైన బీరూట్‌లో పేలుడు తర్వాత లెబనీస్ స్వచ్ఛంద సంస్థలకు $100,000 విరాళం ఇస్తున్నారు

జార్జ్ & అమల్ క్లూనీ బీరూట్‌లో పేలుడు జరిగిన తర్వాత లెబనీస్ ఛారిటీలకు $100,000 విరాళం ఇస్తున్నారు, ఆమె జన్మస్థలం జార్జ్ మరియు అమల్ క్లూనీ లెబనాన్‌లో భారీ విధ్వంసంలో 100 మందికి పైగా మరణించిన తరువాత సహాయక చర్యలలో సహాయం చేయడానికి పెద్ద విరాళం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు…