వర్గం: ఆగస్ట్ గెట్టి

RuPaul లాస్ వెగాస్‌లో 'డ్రాగ్ రేస్ లైవ్' ప్రారంభ రాత్రిని జరుపుకున్నారు!

రూపాల్ లాస్ వెగాస్‌లో ‘డ్రాగ్ రేస్ లైవ్’ ఓపెనింగ్ నైట్‌ని జరుపుకున్నారు! RuPaul యొక్క డ్రాగ్ రేస్ లైవ్ వరల్డ్ ప్రీమియర్ ఓపెనింగ్ నైట్‌లో రెడ్ కార్పెట్‌ను తాకినప్పుడు RuPaul కౌబాయ్ చిక్ కోసం వెళ్తాడు! ఫ్లెమింగో లాస్ వెగాస్‌లో గురువారం...